Dugnad sommeren 2004

De to siste somrene har det blitt gjennomført en kraftig resturering av kaia på Holmen. Den var begynt å bli veldig dårlig , kanskje ikke så rart etter 60 år med vær og vind i tøft finnmarksklima. De ti siste årene har vedlikeholdet vært minumalt og en større restaurering var helt nødvendig. 

Sommeren 2003 ble ca. 100 m2 ny platt lagt og de fleste dragere skiftet ut i løpet av to hektiske uker. I tillegg til utbedring av stolper og nye skråband. 

Sommeren 2004 ble mer av platten byttet, deler av fronten forbedret og enda flere skråband satt på.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har hjulpet til de to siste somrene. Uten deres hjelp ville dette aldri blitt en realitet, og kaia på Holmen ville vært i svært dårlig forfatning. Tusen takk for hjelpa!!

Jeg har dessverre bare bilder fra siste sommer, men de taler for seg.

Uka startet med litt dårlig vær. Her har vi akkurat begynt å rive den gamle platten. Det nye fra i fjor i forgrunnen.

Gress er fint, men ikke på en kai....

Gamle dragere måtte bort. De var råtne etter 60 år ute i det fri.

Berit og Inger Lise impregnerer ny material. 150 liter gikk det med.

En pause må til. Inger Lise, Per Eivind og Tore

Nye dragere skrues fast med 20 mm. bolter Her borer vi hull for bolten.

Ikke akkurat enkel arbeidsstilling. Enda en ny drager skal boltes fast.

Litt værbitt, men fortsatt et flott byggverk.

"Merkur". Kjell Sørbø fra Kjøllefjord med mannskap kom innover for å hjelpe til et par dager.

Det begynner å ta form, nyplatten kommer på. Kjell i front.

Utover i uka ble været bare bedre og bedre. Kjell Ole Knutsen sin båt i midten.

Hovedhuset sett mot sør.

Per Eivind, Bent og meg.

Så var det tid for grilling på "nykaia".

Hele dugnadsgjengen samlet til grillfest.

Litt vedlikehold på den gamle kranen må til. Unge Sørbø i aksjon.

En uke går fort, men vi ble ferdig i år også.

Det ser jo nesten nytt ut......

Takk for i år. Neste år er det maling og takpapp som står på programmet.