Laksefjordbotn i gamle dager

Dette er det tidligste bildet jeg har funnet fra Brattholmen. Det er tatt i 1904. Huset midt i bildet er hovedhuset og stod der det nåværende hovedhuset står i dag. Stedet så slik ut fram til brenningen høsten 1944.

 

Dette bildet viset Brattholmen fra samme tidsrom som forrige bilde. Man ser her det første kaianlegget. Det ble senere i mellomkrigstiden bygget en ny kai lengere ut på neset, der den nåværende kaia står. Denne brant også i 1944.

 

Dette er det eneste bildet som er tatt av det lille fiskebruket som bestefar Hans Torvald Simonsen bygde på midten av 30 tallet. Huset i midten skulle være han og min bestemors Bjørg Simonsen (f. Husby) sin bolig. Som vi vet ble dette brent i 1944, og deretter aldri bygget opp igjen.

 

Foto: Rune Rautio

Et skjeldent bilde tatt sommeren 1941 eller 1942. Fotografen var en tysk soldat som tjenestegjorde på batteriet på Holmen. Vi ser den "nye" gamle kaia med en gammel kran og "Heimdal" som ligger til kai. Legg merke til huset i høyre billedkant som er det samme som på forrige bilde. Dette huset ble kalt "kinoen". Bildet er velvilligst utlånt av Rune Rautio.

 

Laksefjordbotn anno 1947

Laksefjordbotn sommeren 1947. Kun to år etter krigens slutt, men allerede er både kai med pakkhus og bolighus til høyre på bildet satt opp. Provisorisk butikk mellom bolighuset og pakkhuset.

 

Samme tidsrom som bildet over. Ved kai ligger "Heimdal" nærmest kamera.

 

Her er hovedhuset til høyre i bildet bygget, så bildet må være tatt etter 1953. Sannsynligvis litt senere på 1950-tallet. Til venstre på kaia er fiskebruket med tørrfiskloft, til høyre pakkhuset.

 

Båter på bukta. M/S "Heimdal" den største.

 

Mamma Inger og Far i robåten. Den lille spissa har vi forresten enda. Det var den jeg selv lærte meg å ro med.

 

Oldefar Hermann Torvald Simonsen, Mamma Inger Marie Hoem (f. Simonsen) og Bestefar Hans Torvald Simonsen.