Velkommen til nettstedet som omhandler et av de viktigste handelsstedene i indre Laksefjord fra tidlig på 1900-tallet og fram til tidlig på 1970-tallet. 9787 Laksefjordbotn, som poststedet het, er den eneste skikkelige havn i indre deler av Laksefjorden og hadde i sine glansdager både butikk, fiskemottak, bunkersanlegg, postkontor og telegraf. Stedet var også sterkt involvert i den andre verdenskrig på grunn av tyskernes plassering av et artilleribatteri på nordsiden av Brattholmen. Laksefjordbotn er i dag fraflyttet, men blir sommerstid brukt av etterkommerne til de som i sin tid bodde her.

På denne siden kan du finne informasjon, historier og bilder fra denne flotte plassen i en liten bukt på Brattholmen innerst i Laksefjorden. 

 

 

Sist oppdatert 14.06.2011

Følg Brattholmen på facebook

© 2011 http://www.brattholmen.net
Alt på denne siden tilhører meg eller er gjengitt med tillatelse. Det er ikke lov å kopiere noe uten å spørre først.

E-mail: torehoem(a)online.no