Krigsminner

Sommeren 1940 opprettet den tyske krigsmakten et artilleribatteri på nordsiden av Brattholen. Dette for å angivelig kunne ha kontroll over det som kom innover fjorden, sammen med batteriet på Sværholtklubben som hadde rekkevidde i ytre deler av både Porsanger og Laksefjorden. Det ble i 1941 også opprettet et mindre batteri på Rypøya litt lengre ut i fjorden, men dette var bare i drift i omlag ett år.

I dag kan man tydelig se restene etter batteriet på Holmen som hadde en besetning på omlag 150 mann. Bildene under gir et lite inntrykk av dimensjonene av dette anlegget.

Kikk her for å se hvordan det så ut her under krigen

Ute på sletta midt på bildet sto boligbrakkene og messa. Bildet er tatt mot sørvest.

 

Toalettet....

 

Fundamentet til den største kanonen på 200 mm. Rekkevidden skulle være ut hele fjorden.

 

Store dimensjoner på "storkanonen".  Indre mål er ca 10 meter.

 

Maskingeværstilling.

 

Piggtråden er fortsatt et godt synlig bevis på krigen.